Kenneth Rexroth

1905-1982, Estados Unidos

Trad. Robert Rivas

La ciudad de la luna

X

Buda tomó algunas hojas de otoño
 En sus manos y le preguntó 
 A Ananda si estas eran todas
 Las hojas rojas que había.
 Era otoño y las hojas
 Caían alrededor por todas partes,
 Más de las que podrían jamás
 Contarse. Así que Buda dijo,
 “Te he dado 
 Un manojo de verdades. Aparte
 De estas hay muchos
 Miles de otras verdades, más
 De las que alguna vez puedan ser contadas.”

Tłum. Czesław Miłosz

Miasto księżyca

X

Budda wziął kilka liści jesiennych
W rękę i zapytał
Anandy, czy to wszystkie
Czerwone liście, jakie są.
Ananda odpowiedział, że jest jesień
I naokoło pełno spadających liści,
Więcej, niż można policzyć. Budda
Rzekł tedy: dałem wam
Garstkę prawd. Oprócz nich
Są jeszcze tysiące prawd,
Więcej, niż można policzyć.

The City of the Moon

X

Buddha took some Autumn leaves
in his hand and asked
Ananda if these were all
the red leaves there were.
Ananda answered that it
was Autumn and leaves
were falling all about them,
more than could ever
be numbered. So Buddha said:
“I have given you
a handful of truths. Besides
these, there are many
thousands of other truths, more
that can ever be numbered.”

Shigueharu Nakano

1902-1979, Japón

Trad. Atsuko Tanabe

Canto

Tú no cantes
no cantes a las flores de cerezo
ni a las alas de las libélulas
no cantes al murmullo del aire
ni al aroma del cabello de las mujeres.

Niégate
todas las cosas débiles
todas las cosas frágiles
todas las cosas melancólicas.

Rechaza
todas las cosas sentimentales
y canta con franqueza
lo que piensas
lo que llena nuestro estómago.

Canta las cosas que penetran al corazón
canta un canto que aúlle cuando lo destrocen
un canto que brote desde el fondo del agravio.
Estos cantos
cántalos valerosamente con una melodía severa.

Estos cantos
clávalos con martillo en el corazón de la gente.

Tłum. Ada Trzeciakowska

Pieśń

Ty nie opiewaj
nie opiewaj kwiatów wiśni
ani skrzydeł ważek
nie opiewaj szumu powietrza
ani woni kobiecych włosów.

Odmów
wszystkim wątłym obiektom
wszystkim kruchym przedmiotom
wszystkim melancholijnym rzeczom.

Odrzuć
wszystkie sentymentalne tematy
i wyśpiewaj szczerze
to co myślisz
to co wypełnia nam trzewia.

Śpiewaj rzeczy, które przenikają do serca
śpiewaj pieśń, która zawyje, gdy ją zniszczą
pieśń, która zakiełkuje na samym dnie krzywdy.
Te pieśni
Śpiewaj je odważnie na srogą melodię.

Te pieśni
wbij je jak młotkiem w serca ludzi.

Fotogramas de Purgatorio heroico de Yoshishige Yoshida